Yhteistyö- / seurantapalaveripalvelun lisäosallistuja

Tuotekoodi: 263

Tuntihinta

Tuntiveloitteinen osallistumismaksu palaverikohtaisesti per osallistuva lisäasiantuntija.