Rahoitus ja käyttöönotto


Asiakaskohtaisen kartoituksen ja esittelykierrosten jälkeen laaditaan tarjous, joka koostuu ohjelmistosta, palveluista ja laitteista. Nämä voivat kukin olla kuukausimaksullisia tai kertamaksullisia.

Kertamaksullisista tuotteista koostuva kauppasumma voidaan rahoittaa vuokraleasingillä. Vuokraleasingin aika voi olla tarpeen mukaan 24 - 60 kuukautta. Vuokrakauden jälkeen asiakkaalla on mahdollisuus lunastaa leasingillä ostamansa kertamaksulliset tuotteet omaksi.

Toimintamallimme mahdollistaa järjestelmäinvestoinnin kuukausimaksulla ilman avausmaksuja. Kun leasingkausi päättyy, järjestelmän kulut koostuvat ainoastaan kuukausittaisista palvelumaksuista. Rahoitusmallimme on parempi kuin 100% SaaS (System as a Service), koska tässä mallissa aloituskuluja ei makseta moneen kertaan pitkän asiakassuhteen aikana.

Järjestelmä myös pysyy jatkuvasti uutena, eikä lisäostoja tarvita muuten kuin yritystoimintaa laajennettaessa esimerkiksi uusilla myymälöillä. Palvelumaksut kattavat kiinteähintaisen tuen sekä verkkokaupan kehityspalvelun, jossa ERP-järjestelmää ja verkkokauppaa päivitetään jatkuvasti sekä verkkokaupan graafinen ilme ja käyttöliittymä uusitaan säännöllisesti. Asiakassuhteemme ovatkin olleet erittäin pitkiä. Pisimpiä asiakassuhteitamme on vaalittu jo vuodesta 2005.

Modulaarisen rakenteensa ansiosta Flowvy voidaan koota sopivaksi niin suurille kuin pienemmillekin yrityksille. Suurin osa asiakkaistamme käyttää Flowvya ainoana myynnin ja toiminnanohjauksen kokonaisratkaisuna yrityksessään, mutta Flowvy on myös helppo kytkeä osaksi yrityksessä ennestään olevaa toiminnanohjausjärjestelmää. Tällöin Flowvysta voidaan valita käyttöön vain tarvittavat komponentit, esimerkiksi kassat tai verkkokaupparatkaisu.

Projektitoimituksemme onnistumisvarmuus on erinomainen. Flowvy on valmis tuote, joka voidaan esitellä konkreettisesti ennen sopimuksen tekoa. Näin et osta pelkkää haavekuvaa erikseen rakennettavasta järjestelmästä. Projektitoimituksessa olemme huomioineet yleisimmät järjestelmän vaihtamiseen liittyvät pelot ja hankaluudet, kuten vanhojen asiakas- ja tuotetietojen siirrot, sekä tuotteistaneet henkilökuntakoulutukset ja tuotemateriaalit.

Emme ole pelkästään ohjelmistotalo, vaan myös verkkoliiketoiminnan ammattilaisia. Pystymme jo esittelyvaiheessa kertomaan yrityksellenne syntyvistä säästöistä sekä arvioimaan investointinne tuomaa myynnin ja katteen kasvua. Erityisellä liiketoimintalaskurilla voimme mallintaa myös nykyisen verkkokauppanne tilan ja arvioida yhdessä, millaiset uudet liiketoiminnan luvut olisivat suosittelemiemme toimenpiteiden jälkeen. Näin investoinnin tuotto-panos -suhdetta ja riskiä voidaan arvioida realistisesti ennen kauppojen tekoa.

 

Lataa PDF