Leipomot ja konditoriat

Leipomon toimialaratkaisu – yksi kokonaisjärjestelmä

Jatkuva tuottavuuden kehittäminen on leipomon johtamisen ydintehtävä


Olemme keskustelleet monien leipureiden ja leipomoiden yritysjohdon kanssa leipomon päivittäisten toimintojen ohjaamisesta, asiakaspalvelusta, kannattavuudesta ja toiminnan kehittämisestä. Tältä pohjalta tietojärjestelmän tilannearviomme tyypillisen suomalaisen leipomon kohdalla on pähkinänkuoressa seuraava:

 
Operatiivisen toimintoketjun ohjaus hoidetaan työläästi useita eri järjestelmiä hyödyntäen. Kokonaiskuvaa toimintaan ja siihen mahdollisesti tehtäviin muutoksiin ei saada mistään. Tuottavuuden, laadun ja kannattuvuuden mittaaminen on puutteellista.” kertoo Leipomoalan pitkäaikainen järjestelmäasiantuntija Aku Tuppurainen.
 
Monessa leipomossa ollaan kuitenkin sitä mieltä, että “näillä välineillä pärjätään”. Oikeastiko?
 
”Tämä pärjääminen pitää purkaa osiin, joiden tuottavuutta ja tehokkuutta pystytään mittaamaan. Näin päästään liiketoiminnan totuuden ytimeen. Pärjääminen on harrastustoiminnan terminologiaa, yritystoiminnan johtaminen edellyttää välineet, jotka tuottavat tehokkuutta läpi prosessin. Kokonaisuutena ajatellen tuottavuutta ja kannattavuutta – työkaluja näiden jatkuvaan kehittämiseen.” Aku jatkaa.
 
Leipomojärjestelmien asiantuntijat
Toistakymmentävuotta leipomoalan järjestelmien kanssa toimineet Aku Tuppurainen ja Jouni Hyttinen
”Yksi toiminnaohjauksen kokonaisjärjestelmä säästää työtä ja antaa näkymän toiminnan kehittämiseen. Flowvy Leipomojärjestelmä hallitsee leipomon koko operatiivisen prosessin. Sillä korvataan tyypillisesti kolmesta viiteen erillistä ohjelmistoa. Näiden lisäksi kokonaisratkaisulla automatisoidaan suuri määrä käsin kirjattuja tehtäviä. Yhden toiminnanohjausohjelmiston kattava käyttö säästää merkittävästi työaikaa jo pelkästään prosessin hallinnan vaatimassa tietotyössä. Varsinaiseen tekemiseen, tuotantoprosessiin Flowvy antaa uudenlaisen tarkasteluikkunan, jonka läpi tehokkuutta voidaan arvioida konkreettisesti.” vahvistaa alalla pitkään toiminut SKJ:n Jouni Hyttinen.
 
Flowvy Leipomoratkaisu tuottaa leipomolle muutosvalmiuden sisäisen toimintoketjun kehittämistä vaativissa toimissa. Samoin ulkoisesta paineesta syntyviin muutospaineisiin on merkittävän helppoa reagoida, koska jatkuvasti ylläpidettävä ohjelmistoratkaisu antaa tähän välineet ja keinot.
 

Flowvy-Ohjelmisto – täydellistä tuottavuutta valmistuksen ohjauksesta asiakassuhteen hoitoon.

 

Koskaan aikaisemmin ei leipomoille ole ollut tarjolla yhtä ohjelmistoratkaisua, joka sujuvasti hoitaisi leipomon kokonaisprosessin valmistuksesta myyntiin sekä myymälässä, että verkossa. Ja antaisi samalla tuen asiakasuhteen laadukkaaseen hoitoon ja sähköisiin liittymiin. Nyt on.

Flowvy on leipomon kokonaisratkaisu, joka sisältää yhdessä ohjelmistopaketissa nämä toimintokokonaisuudet:
 • Asiakashallinta ja asiakashinnastot
 • Tuotetietojen hallinta
 • Leipomoreseptiikka
 • Myyntitilausten käsittely
 • Sähköisten tilausten vastaanotto (OWS Finland ja Koivuniemi)
 • Leipomon valmistuksen ohjaus tuotantolinjoittain
 • Pakkauksen ja toimitusten reittipohjainen ohjaus
 • Ravintoainelaskenta kytkettynä reseptiikkaan
 • Liittymä Fineli-tietokantaan
 • Kustannuslaskenta kytkettynä reseptiikkaan
 • Tuotetarrojen ja-tulosteiden hallinta
 • Laskutus ja Myyntireskontra
 • Varastovalvonta monivarastotuella
 • Puolivalmisteiden varastoseuranta
 • Myymälä-konditorian kassajärjestelmä
 • Myymälän automatisoitu tilausohjaus (leipomolta)
 • Ketjunohjaus monimyymälähallintaan
 • Verkkokauppa kuluttajamyyntiin (B2C)
 • Verkkokauppa toistuvasti tilaaville asiakkaille (B2B)
 • Liittymät taloushallintojärjestelmiin (tilitoimistot)

Alla kerromme tarkemmin tärkeiksi kokemiemme valittujen kohtien osalta kuinka leipomo voi kokea hyötyä Flowvy-ratkaisun käytöstä.

Yhdellä kokonaisjärjestelmällä säästät työtä ja korvaat monta nykyistä järjestelmääsi. Flowvy on leipomon tilaus- ja reseptiikkapohjainen valmistuksenohjaus, kahvila-konditorian kassajärjestelmä ja verkkokauppa yhdellä alustalla.
 

Tuottavuuden kivijalkana yhden järjestelmän taktiikka

 

Perinteisillä leipomoille tuotetuilla ohjelmistoilla, esimerkiksi Unikolla, on voitu hoitaa vain osa leipomon prosessista. Monet uudemmat ratkaisutkin ovat seuranneet samoja jalanjälkiä. Esimerkiksi tarratulostus ja kassajärjestelmä on pitänyt hankkia muualta. Flowvyssa tämä on ajateltu eri tavalla. Liiketoiminta muodostaa kokonaisuuden ja tuottavuutta luodaan parhaiten kun koko prosessi on hoidettavissa yhdellä ohjelmistolla.

Hyvänä esimerkkinä perinneratkaisuista on tuotetietojen hallinta. Pahimmillaan nämä ovat erikseen jo kassamyyntiä ja laskutusta varten. Kokonaan eri kohteessa ylläpidetään raaka-aineet ja näistä muodostettava reseptiikka. Kolmannessa (tai neljännessä) järjestelmässä hoidetaan tuotetarrojen ylläpito ja vielä erikseen verkkokauppajulkaisussa sähköisesti asioivien tuotetieto. Kuudentena kohteena on vielä kauppiaiden sähköinen tilausporttaali, jossa tuotetietojen on myös oltava ajantasalla.

Samankaltainen käyttäjän kannalta monimutkainen rakennelma on saatu aikaan myös asiakastietojen hallinnasta. Samaa sisältöä ylläpidetään useassa kohteessa ja lopputuloksena irti saadaan parhaimmillaan laskutusosoitteet, hinnasto ja kyky tuottaa sähköisiä laskuja. Varsinaiseen asiakasuhteen hoitamiseen
tarjolla ei ole mitään.

Flowvy tuotehallintaan, yhteen näkymään, on kytketty valmistuksen reseptiikka, jossa taas on suoraan laajennuksena ravintoainelaskenta ja kunstannuslaskenta. Kaikki tuotteista tehtävät tulosteet voidaan rikastaa ja ohjata samasta näkymästä, olipa kysymyksessä pakkaustarrat tai tuoteinfot. Myymälän kassajärjestelmä käyttää samaa tuotetietoa, samoin verkkokauppa, joka vaatii luonnollisesti kuvat ja tuotetta myynnillisesti kuvaavat tuotetekstit. Kaikki tämä hallitaan yhdessä paikassa ja näkymässä keskitetysti.

Flowvy asiakashallinnassa hallitaan perustietojen ohella asiakashinnasto, joka voi olla asiakkaalle yksilöllisesti tehty tai vaihtoehtoisesti asiakas voidaan kytkeä käyttämään jotain ryhmähinnastoa. Samassa näkymässä on katsottavissa asiakkan koko tilaushistoria jopa tilaustasolla tai vaikkapa kuukausittain kumuloituina lukuina. Asiakkaalle tehdyt tarjoukset, sopimukset ja keskustelumuistiot voi helposi liittää suoraan asiakastietoihin. Erilaisin luokittelutiedoin voidaan tehokkaasti ohjata asiakasviestintää, vaikkapa
uutiskirjeryhmiä.

Kuinka tästä sitten leipomolla hyödytään? Säästämällä erittäin paljon työaikaa, kun kukin tieto tallennetaan järjestelmään vain kerran ja silti palvellaan kaikkia tietoa käyttäviä tahoja. Samalla vältetään virheitä jotka syntyvät kun joku tietokohde unohtuu päivittämättä. Asiakassuhteen hoitoon leipomon käsissä on huomattavasti laajempi tietopohja. Rutiineista säästyvää aikaa tulisikin panostaa asiakastyöhön, sieltä on saatavissa tuloksia.
 

Verkkokaupalla sähköistät kaikkien asiakkaidesi tilaukset – ja hankit tehokkaasti uusia tilaajia.

 

Verkkokauppa yhtenä järjestelmän sovelluksena säästää oikeaan ympäristöön kohdistettuna ehkäpä kaikkein eniten työtä leipomossa. Sen avulla voidaan tilausten kirjaaminen siirtää kokonaan tilaavien asiakkaiden tehtäväksi. Oman henkilöstön työajan säästö on tässä absoluuttinen. 

Verkkokauppaa ei kuitenkaan ole järkevä julkaista pelkästään tilaavien asiakkaiden käyttöön. Se on samalla osa leipomon markkinointikonetta ja asiakasviestintää. Verkkokaupan kautta on mahdollista saada uusia asiakkaita, jotka leipomon aktiivisen markkinoinnin tai jopa itsenäisesti hakukoneen avulla löytävät tuotteenne. Asiakaskunnan laajentaminen ja myynnin kasvu on tänä päivänä helpointa ja edullisinta saavuttaa digitaalisen myyntikanavan kautta.

Verkkokaupan toimivuus liiketoimintamallissanne on luonnollisesti analysoitava. Saadaanko sen avulla merkittävästi sähköisiä tilauksia sisään vakioasiakkailta? Onko mahdollisuus löytää sitä tietä uusia tilausasiakkaita? Entä kuluttajat, voidaanko leipomon tuotteita myydä verkossa kuluttajille? Verkkokauppa ei tietenkään sovi kaikille, sen hyödyt on kartoitettava leipomokohtaisesti – toimintamallit, sekä asiakkaiden tilanne ja valmiudet analysoiden.

Kynnystä verkkokaupan avaamiseen omalta osaltaan pienentää se, että leipomotuotteille on lakisääteisesti tuotettava mm. ravintoainesisällön kertova tuoteseloste. Kun Flowvyssa yksi keskitetty tuotehallinta palvelee kaikkia toimintoja, tarkoittaa tämä, että verkkokaupan edellyttämä tuotetietojen rikastaminen on jo pitkälti valmiina prosessin muita toimintoja varten toteutettuna. Verrattuna moneen muuhun kaupan alaan tuotetietojen rikastaminen verkkokauppaa varten on näin merkittävästi kevyempää leipomossa.
 

Valmiit tuotteistetut konversiot Unikosta ja muista toimialajärjestelmistä nopeuttavat käyttöönottoa.

 

Monet toimialalle tehdyt ohjelmistot ovat tänä päivänä jo vanhentunutta tekniikkaa. Unikko-ohjelmisto edustaa leipomon valmistuksenohjauksessa ja myynnissä vanhinta tietojärjestelmäperinnettä ja onkin nyt tullut elinkaarensa päähän. Flowvy-ohjelmistossa on jo pitkään ollut valmius tuoda Unikon tuotetiedot, asiakastiedot ja asiakashinnastot sähköisesti sisään tietokantaan. Tämä tuottaa kaksi konkreettista ja tärkeää hyötyä järjestelmävaihdon hetkellä.

Nopea käyttöönottoprojekti säästää hankkeen kustannuksia monelta suunnalta. Leipomon avainhenkilöiden työaikaa säästyy merkittävästi, kun liiketoiminnan perustietoja ei tarvitse kirjata käsin uuteen järjestelmään. Käyttöönotossa voidaan keskittyä kouluttamaan varsinaiseen prosessiin liittyviä toimintoja, näin sekä omat, että ostetut tunnit ovat tehokkaimmalla tavalla käytettyjä. Lisäksi toiminta uudessa ympäristössä perustuu vanhoille tutuille tuotteille, mikä madaltaa oppimisen kynnystä merkittävästi.

 
Leipomojärjestelmät auttavat ettei kaikkea tarvitse tehdä käsin
Tuotteistetut konversiot nopeauttavat ja helpottavat käyttöönottoa. Kaikkea ei tarvitse tehdä käsin.
Toinen erittäin konkreettinen ja aikaa säästävä hyöty tulee siitä, että järjestelmävaihto voidaan viedä läpi kerralla. Yhtään päivää ei tarvitse varata järjestelmien päällekäiseen käyttöön. Konvertoidut perustiedot ovat varmasti kunnossa, tämä eliminoi jo suurimman osan virhemahdollisuuksista. Lisäksi Flowvy-ohjelmiston raportoinnin avulla voidaan varmistaa, että prosessi on mennyt läpi oikein. Kaikki tilaukset on huomioitu, valmistettu ja toimitettu.
 

Reseptiikka palvelee valmistuksen ohella suoraan ravintoaine- ja kustannuslaskentaa.

 

Reseptiikkaan voidaan kirjata varsinaisten raaka-aineiden lisäksi myös työt, energian kulutus, pakkausmateriaalit, yms. Näin yksittäisen tuotteen valmistuskustannusta voidaan seurata muuttuvien hankintahintojen tilanteessa tehokkaasti ja jatkuvasti. Sanotaan, että tieto lisää tuskaa, mutta tuskaisempaa katteen katoaminen olisi huomata vasta kirjanpidon kautta. Eikä sieltä edes pääse kiinni tuotetasoiseen seurantaan. Kirjanpidosta saatava tieto ei ole tuotetasoista ja se tulee lisäksi aina liian myöhään jotta sen perusteella olisi mahdollista tehdä oikaeaikaisia ratkaisuja hinnoitteluun.

Myös ravintoainelaskennan tiedot saadaan raaka-aineille kirjattujen arvojen avulla näkyviin suoraan valmistusreseptiltä. Ravintoaineluettelo generoituu automaattisesti reseptiltä tuoteteksteille ja saadaan sieltä näkyviin myymälän kassalla, myös tabletkassalla. Samalla tämä palvelee tarratulostusta ja nykyisin yleistyvien tuotekorttien toteutusta, sekä verkkokauppaan julkaistavaa tuoteinfoa.

Kun kaiken tuotteisiin liittyvän tiedon hallinta on keskitetty yhteen paikkaan, vältetään virheiden syntymistä tehokkaasti ja samalla säästetään työaikaa. 

 

Sähköinen kommunikointi lisääntyy digitalisoituvassa maailmassa – Flowvy-ohjelmistossa tämä tarve on huomioitu jo suunnitteluvaiheessa ja on siksi geneerinen jatkuvasti kehittyvä osa ratkaisua.

 

Sähköisesti kommunikoidaan jo nyt erilaisissa tilanteissa lähes kaikkien sidosryhmien kanssa. Tämä alkaa olla jo niin luonnollista, että emme edes huomaa digitalisoituvamme – vaikka olemme sen ytimessä. Flowvy-ohjelmistossa valmiudet sähköiseen kommunikointiin on viety yhä pitemmälle.Asiakkailta otetaan vastaa tilaukset sähköisesti tärkeimpien välittäjien (OWS / Servinet ja Koivuniemi) kautta. Molempiin tilausportaaleihin voidaan myös tuotetiedot lähettää sähköisesti. Flowvy Verkkokauppa tarjoaa sekä tilausasiakkaille, että kuluttajille digitaalisen kanavan tilausten kirjaamiseen. Oman myymälän tilaus generoituu sähköisesti valmistuksen myyntitilaukseksi. Kuluttaja voi myymälässä maksaa mobiilimaksutavalla älypuhelimellaan. Asiakkaille lähetettävät dokumentit, laskut, kuitit, lähetteet, jne voidaan toimittaa sähköisessä muodossa.

Tilitoimistoilla yleisimmin käytössä olevat 5-6 erilaista taloushallinnon ohjelmistoa on liitetty Flowvy-ohjelmistoon TaloushallintoHubin avulla. Näin myyntiaineisto voidaan ilman käsityötä siirtää kirjanpitoon päivittäin. Liittymä mahdollistaa myös myyntireskontran ulkoistamisen tilitoimistoille.

Tavarantoimittajien kanssa kommunikoidaan ToimittajaHubin kautta. Se vie sähköisen ostotilauksen toimittajille ja palauttaa toimittajan lähettämän kuormakirjan ostotilauksiin. Kuormakirja voidaan ottaa vastaan myös ilman tilausta sellaisilta toimittajilta, jotka edellyttävät tilauksen tekemisen heidän tarjomansa sähköisen portaalin kautta.

Ymmärrämme, että digitalisoituminen tuo jokapäiväiseen toimintaan yhä enemmän tarpeita sähköiseen tiedonvaihtoon. Siksi olemme päättäneet olla tämän kehityksen ytimessä. Esimerkkinä Klarnan mobiilimaksutapa, jonka julkaisimme asiakkaidemme käyttöön ensimmäisenä Suomessa.

 

Myymälä-konditorian kassajärjestelmällä voidaan hienosäätää asiakaspalvelun laatu huippuunsa.

Kassajärjestelmä on myös kytketty suoraan valmistuksen prosessiin – näin varmistetaan tuotteiden saatavuus asiakkaille ja samalla optimoidaan hävikki.


Leipomon oman vähittäismyynnin järjestelmä on tärkeä osa palvelua, jossa kuluttaja kohdataan. Myymälässä, konditoriassa, kahvila-ravintolassa koettu palvelukokemus on käyntikorttinne, joka muodostaa kuluttajille kuvan yrityksestänne ja tuotteistanne. Siksi tähän tulisi panostaa vahvasti.

Flowvy Kassajärjestelmällä on käyttäjiä käytännössä kaikilta vähittäiskaupan ja asiakaspalvelun segmenteiltä. Siksi sen ominaisuudet ovat niin pitkälle kehittyneitä. Kanta-asiakastoiminnot, mm. asiakkaiden ostokertymn seuranta ja palkitseminen, sekä tarkkaan segmentoitu asiakasviestintä ovat hyviä esimerkkejä tästä. Maksamisen monipuoliset mahdollisuuudet alkavat tänä päivänä olla jo kilpailutekijä,

Flowvy hallitsee kaikki kuluttajien käytettävissä olevat maksutavat. Vaikka kassalla jokaisesta myyntitapahtumasta kerätään paljon tietoa, mm. tunnistetaan asiakas, hoituu palvelutilanne erittäin nopeasti. 

Kassajärjestelmän ominaisuuksista ja kytkennöistä muodostuu kokonaisuus, jolla palvelun laatua tuotetaan. Kassaan voidaan liittää kassavaaka, palveluvaaka tai itsepalveluvaaka. Viivakoodinlukija ja pikapainikkeet nopeuttavat tuotemyyntiä. Asiakkaan tunnistetaan nopeasti erillisellä asiakaskortilla tai älypuhelimen sovelluksella. Kuitti tulostetaan perinteisesti tai se voidaan lähettää asiakkaalle sähköpostiin. Klarna Instore maksutapa mahdollistaa vaikkapa juhliin tehtävien suurempien kertaostosten laskulla myynnin rahoitettuna Klarnalle.

Flowvy tuottaa myymälästä (kahvila-konditoriosta) automaattisesti tilauksen leipomon valmistusprosessiin. Tilaus voidaan automaattisesti ohjata tehtäväksi edellisen viikon vastaavan päivän myynnin mukaan. Tai verrokkipäiväksi voidaan tilauksen muodostuksen yhteydessä valita halutun päivän myynti. Tilausta voidaan vielä myymälässä muokata ennen kuin se viedään valmistukseen tilaukseksi. Leipomon valmistuslistoilla myymälöiden tilaukset ovat mukana samalla tavalla kuin asiakastilauksetkin.

Kaikella tällä pyritään optimoimaan vähittäismyynnin palvelun laatua ja toisaalta säästämään työmäärää – nostamaan tehokkuutta.

 

Flowvy on valmisratkaisu, jonka komponentit valitaan kunkin leipomon tarpeiden mukaan.Flowvy Ohjelmiston sovelluskokonaisuus muokataan leipomon toimintoja vastaavaksi.

Valmistuksenohjauksestakin voidaan toimittaa eri laajuisia versioita. Mahdollista on hyödyntää tuotantoa ohjaavia listoja, vaikka reseptiikka ei olisi käytössä. Lähtötilanteessa käyttöön voi siis ottaa hyvinkin suppean järjestelmän, joka kuitenkin tehostaa toimintaa mahdolistaen sujuvan tilausten käsittelyn ja laskutuksen asiakkaille.

Olennaista on, että Flowvy Järjestelmää voi rakentaa vaiheittain, mikäli siihen on tarve. Joku on aloittanut myymälä-konditorioiden kassajärjestelmästä ja laajentanut sitten leipomon myynnin- ja sitten tuotannonohjaukseen. Joku toinen on tehnyt tämän juuri toisin pain.

Laajimmassa kokoonpanossaan Flowvy mahdollistaa sähköiset yhteydet asiakastilauksien tuontiin, verkkokaupan, sähköiset yhteydet tavarantoimittajiin, kassajärjestelmät myymälöihin ja kahviloihin, sekä monitoimipisteisen ketjun keskitetyn hallinnan. Flowvy onkin standardeista sovelluskomponenteista kokoonpantu yritykohtaiset tarpeet huomioiva ratkaisu. Ohjelmistoon on mahdollista toteuttaa myös yrityskohtaisia ohjelmistomuutoksia.
 

Koulutus suunnitellaan myös yrityskohtaisesti yrityksen resurssien ja tarpeen mukaan.


Käyttöönottovaiheen tukena on kattavat sähköiset ohjeet, jotka tukevat tehokkaasti itseopiskelua ja käyttötaitojen synventämistä.

Toimitamme Flowvy Ratkaisun aina asennettuna ja koulutettuna paikanpäällä. Tällä varmistamme, että riittävän hyvä osaaminen järjestelmän käytössä siirtyy leipomossa eri käyttäjäryhmille. Kaikkea ei voi kouluttaa heti alussa tyhjentävästi, josta syystä olemme tuottaneet hyvät ja kattavat sähköiset tekstimuotoiset ohjeet, sekä koulutusvideot tärkeimmistä ominaisuuksista. Nämä ovat vapaasti kaikkien käyttäjiemme saatavilla, eikä ohjeiden avaaminen ohjelmasta käsin vaadi erillistä kirjautumista.

Flowvy Ohjelmisto kehittyy jatkuvasti hyvällä vauhdilla, siksi sen ohjeistoa on meidän pidettävä kunnossa. Jokaisen uuden ohjelmistoversion yhteydessä julkaisemme myös versiosaatteen, joka kertoo kaikki kyseiseen version tehtävät muutokset. Näin asiakasyritys voi itse valita million ohjelmistoon on tullut sellaisia uusia ominaisuuksia, jotka olisi syytä ohjelmistopäivityksen kautta ottaa myös omaan käyttöön. Kaikki ohjelmistoversiot jaellaan netin kautta ja asentaminen onnistuu omin voimin.
 

Tukipalvelumme tuntee toimialan ja jokaisen asiakkaan tarpeetFlowvy Leipomoratkaisun asiakastuesta, helpdesk-palvelusta vastaa aina sama asiantuntijatiimi, joka on hoitanut asennuksen ja käyttöönottokoulutksen. Tämän ansiosta tukipalvelumme laatu on tutkitusti toimialan parasta luokkaa. Kun asiantuntija tuntee yrityksen toiminnan käyttöönoton ansiosta kohtuullisen hyvin, auttaa se myös tukipalvelun tuotannossa – nopeuttaa ja täsmällistää suoritusta.

Kaikkiin asiakasympäristöihimme pääsemme käsiksi myös etähuoltopalvelun avulla. Yhteyden avaaminen edellyttää hyväksymiskuittauksen leipomon päästä, jonka jälkeen etäyhteys on auki. Etäyhteys nopeuttaa tilanteen ja sen taustojen selvittämistä ja tuo yleensä nopeamman ratkaisun tukipyyntöön.

 
Artikkelin sisältö:
 
Referenssejämme:
 • Oy Emil Halme Ab
 • Ekberg 1852 Oy Ab
 • Linkosuon Kahvila Oy
 • Elonen Oy
 • Kosken Leipomo Oy
 • Pielispakari Oy
 • Kotileipomo Björn Oy
 • Uudenmaan Leipä
 • Laitilan Leipä S. Heinonen Oy
 • Lörtsypojat Oy
 • Antin Konditoria Pekko Koivisto Oy
 • Pulla-Pirtti Oy
 • Ojalan Pakari Oy
 • Huovisen Leipomo
 • MBakery Oy
 • Oy Leipomo Henriksson Bageri Ab
 • Aeto Leipuri Oy
 • J. Martin Oy
 • Konditoria pH7 Oy
 • Punaisen Piipun Kievari Oy
 • Joen Leipurit Oy
 • Kaesan Kotileipomo Oy
 • Nelimarkan Leipomo Oy
 • Risto Peltolan Leipomo Oy
Tuotteet 1 - 1  (Yhteensä 1)
Oy Emil Halme Ab - Leipomojärjestelmä, verkkokauppa ja kahvilamyymälä Flowvyllä - Leipomot ja konditoriat - 512 - 1
Emil Halmeen leipomo-konditorian järjestelmät on toteutettu yhdellä kokonaisratkaisulla - Flowvyllä